Commissies

Commissies houden de vereniging draaiende. Als lid van een van de talrijke commissies leer je de vereniging en haar leden kennen en ben je betrokken bij allerlei zaken die het karakter van de vereniging bepalen. Unitas kent de volgende commissies.

Activiteitencommissie
Per jaar worden meerdere activiteiten georganiseerd door de Activiteitencommissie. Dit zijn activiteiten die varieren van een rally tot spetterende feesten, van sportevenementen tot een playbackshow.

C.C. C.A.C.H.E.T.
Er bestaat geen studentenvereniging zonder verenigingsliederen. Het C.C. C.A.C.H.E.T. brengt ons de kunsten van de zang bij zodat we de Unitas-liederen uit volle borst mee kunnen zingen.

Diescommissie
Halverwege februari viert Unitas traditioneel de Dies Natalis, de oprichtingsdag van de vereniging. Gedurende een paar weken zijn er tijdens de Dies verschillende activiteiten, zoals feesten, een receptie en een gala, die georganiseerd worden door de Diescommissie. 

Introductiecommissie
De Introductiecommissie promoot Unitas met als hoogtepunt de introductieperiodes van de universiteiten en hogescholen. Overal waar iets te doen is voor eerstejaars studenten staan zij in hun knalrode shirtjes klaar om folders uit te delen, informatie te geven en vragen te beantwoorden over de vereniging. Gedurende de introductieweken organiseren zij ook de openavonden, feesten, het eten op de sociëteit, ludieke activiteiten etc. van Unitas om nieuwe leden te werven.

KroegKommissie
De KroegKommissie is verantwoordelijk voor de orde op sociëteit S.A.L.V.E. en draagt zorg voor het naleven van de mores.

Mensacommissie
Een aantal keer per jaar kan er op de sociëteit gegeten worden. Dit wordt verzorgd door de mensacommissie die een heerlijke maaltijd voorbereid. De collegevoorzitters kunnen zich via de mensa voorzitter opgeven om met hun college te komen eten. Daarnaast verzorgt de Mensacommissie ook de tosti's die elke borrel kunnen worden gekocht. 

Tapperscommissie
De Tapperscommissie zorgt ervoor dat de leden te drinken hebben. Het is een populaire commissie bij eerstejaars omdat het een goede manier is om met ouderejaars in contact te komen.

Unitasredactie
De Unitasredactie zijn leden die het leuk vinden om over actuele zaken te schrijven. Dit kan gaan over dingen die zich afspelen in de wereld maar ook dingen die zich afspelen op Unitas. Ze zorgen er samen met de Designcommissie voor dat er vier keer per jaar een blad wordt uitgegeven voor de leden.

Almanakcommissie
Eenmaal per jaar verschijnt de Almanak, waar de Almanakcommissie meerdere maanden mee bezig is. De Almanak bevat onder andere een ledenlijst, jaarverslagen, redes en stukjes van colleges en commissies.

Fotocommissie
Gedurende het verenigingsjaar worden er foto's gemaakt van belangrijke activiteiten door de Fotocommissie. Zodat de leden een blijvende herinnering hebben aan een periode die onvergetelijk blijkt voor de studententijd bij Unitas.

Kroegdiescommissie
De Kroegdiescommissie organiseert een feestweek rond de verjaardag (de Dies) van sociëteit S.A.L.V.E. De commissie biedt gedurende een paar weken een bruisend programma aan, met als hoogtepunt het Pullenfeest.

TED
De TED is de Technische- en Discocommissie. Zij helpen de Senaat met klussen op de Sociëteit. 

Webcie
De webcie helpt de Senaat met het onderhoud en de ontwikkeling van de verschillende websites van de vereniging. 

T.U.S.A.
T.U.S.A. is een van de oudste subverenigingen van Unitas. Ieder jaar wordt, onder leiding van een professionele regisseur een toneelvoorstelling ingestudeerd. Gedurende meerdere maanden repeteren een aantal leden om een prachtig stuk neer te zetten voor Unitas-leden en andere geinteresseerden.

M.U.S.A.
M.U.S.A. is de muziek vereniging van Unitas. Een aantal leden die een instrument bespelen of goed kunnen zingen komen een paar keer per maand samen om te repeteren of samen te jammen. De M.U.S.A. treed bij verschillende activiteiten en feesten van Unitas op. 

Commissie Extern
Deze commissie houdt zich bezig met de maatschappelijk betrokken activiteiten zoals bijvoorbeeld een Sinterklaasmiddag voor sociale minima.


Onze sponsoren