Geschiedenis

De A.S.B.

Unitas Studiosorum Amstelodamensium (U.S.A.) is ontstaan uit de Amsterdamsche Studenten Bond, welke opgericht is in 1885. De A.S.B., de eerste afscheiding van het Amsterdamsche Studenten Corps, betrok in 1886 haar eigen sociëteit, genaamd Sodalitas Amicitia Laetitia Vireant Eximié, oftewel S.A.L.V.E. Begin 1900 bleek de Bond geen stand te kunnen houden, waarna zij weer opging in het Amsterdamsch Studenten Corps. Er ontstond een nieuw initiatief tot het oprichten van een eigen vereniging, en op 21 februari 1911 was Unitas Studiosorum Amstelodamensium een feit. In 1928 vond Unitas voor het eerst een permanente kroeg, genaamd S.A.L.V.E., gelijknamig aan de sociëteit van de eerdergenoemde A.S.B.

De Tweede Wereldoorlog

De oorlog brak aan en dat betekende een moeilijke tijd voor Unitas. Joden, waaronder de leden van Unitas, werd steeds meer verboden. In 1941 mochten Joden niet meer lid zijn van een vereniging, waarop leden van Unitas besloten om de vereniging te ontbinden. Desondanks hielden leden der U.S.A. contact met elkaar. Hoewel het soms moeilijk was doordat mensen ondergedoken zaten, werden er bijeenkomsten georganiseerd met wetenschappelijke thema's voor de buitenwereld.

Wederopbouw

Na de oorlog begon Unitas aan de wederopbouw. Ondanks de diepe wonden die de oorlog had achtergelaten begon de vereniging langzaam te groeien, tot het in de jaren zestig een hoogtepunt bereikte. Het aantal leden lag rond de duizend, en met een eigen sociëteit, vele commissies, jaarclubs en colleges liep de vereniging goed. Dit duurde tot het einde van de jaren '60, waarin studenten zich steeds meer gingen afzetten tegen de 'normale' gang van zaken. Hierop daalde het aantal leden tot een dieptepunt. Desondanks bleven deze leden de vereniging steunen en begonnen zij aan een nieuwe opbouw, tot in 1984 Unitas een nieuwe eigen sociëteit kreeg, op een boot aan de Oosterdokskade.

De Drijvende Vereniging

Unitas, in die tijd ook de 'Drijvende Vereniging' genoemd, groeide op de boot weer verder. Die periode werd gekenmerkt door het uitblijven van sluitingstijden, geen buren die problemen opleverden en de uniekheid van een sociëteit op het water, iets waar Unitas om bekend stond. Helaas had de gemeente Amsterdam uiteindelijk andere plannen voor de Oosterdokskade, waardoorin 2001 Unitas naar het vaste land verhuisde.

Unitas Studiosorum Amstelodamensium

Ondertussen is de S.A.L.V.E. gevestigd aan de Oudezijds Kolk 55, waar vele avonden per week leden bij elkaar komen. Er  wordt bier gedronken en gefeest, maar daarnaast nemen de leden graag plaats in de vele commissies die de vereniging rijk is. Elk lid zit bij een college en een groot aantal zit ook nog bij een jaarclub. Unitas Studiosorum Amstelodamensium heeft een prachtige geschiedenis, maar minstens zo'n mooie toekomst. 


Onze sponsoren